Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præster

Præsterne i Ledøje og Smørum Sogne

 
Sognepræst (kbf.)
Edith Thingstrup
Mobil 2170 5020
Mail ehta@km.dk
Fredag er fridag
 
    Sognepræst
Mads Weng
Tlf. 2334 0621
Mail mpw@km.dk
Mandag er fridag
             
 

Sognepræst 
Brian K. Schønberg
Mobil 2974 5221
Mail brks@km.dk
Mandag er fridag
Træffes tirsdag - fredag 10-11

Besøg evt, Brian Schønbergs blog her.

   
 
Sognepræst
Peter Otken
Mobil 44 12 79 78
Mandag er fridag
             
   

 

       

Stillingsopslag

Organist og korleder til Ledøje-Smørum Pastorat

En stilling som organist ved Ledøje og Smørum Kirker i Ledøje-Smørum Pastorat er ledig pr. 1. september 2021.

Stillingen er på 30 timer pr. uge, men med mulighed for fuldtid. Du skal i samarbejde med vores anden organist og de øvrige medarbejdere understøtte menighedsrådets vision om et aktivt musikliv i sognene og varetage følgende opgaver:

Spille til gudstjenester i vore kirker og institutioner, samt til kirkelige handlinger og  arrangementer i Ledøje-Smørum Sogne. Der afholdes gudstjenester i begge kirker hver uge.

Understøtte og videreudvikle et aktivt musikliv i sognene

Være med til at varetage sognenes korarbejde sammen med vores anden organist

Indgå i afløsningsordning med vores anden organist

Medvirke ved konfirmandundervisning og andre aktiviteter i sognene f. eks. koncerter og sangaftener.

Ledøje og Smørum kirker ligger i Egedal Kommune og er den del af Frederikssund Provsti. Egedal kommune er en kommune i stor udvikling med mange nye tilflyttere.

Vi forventer, at du:

Har sans for liturgi og lader musikken understøtte kirkens forkyndelse og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger, samt mange andre aktiviteter , hvor musikken spiller en vigtig rolle.

Mestrer både klassiske og rytmiske genre. Vi har indkøbt elektrisk flygel og klaverer til at understøtte musikken. Orglet i Smørum er i 2020 udbygget af Andersen & Bruhn Orgelbyggeri.

Vi søger en organist, som vil være med til at genskabe vore kor efter Corona-nedlukningen og du skal derfor være åben for undervisning af både børn, unge og voksne.

Er interesseret i at drive og udvikle det musikalske liv med kollegaer, frivillige og menighedsrådet.

Der er i stillingen pligt til at gøre tjeneste ved begge kirker i sognene, Konfirmandhuset (vores sognegård) og på Plejehjemmet Porsebakken.

Konfirmandhuset er omdrejningspunket for mange aktiviteter i pastoratet.

Ansættelse sker ved Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd beliggende Flodvej 73 E, 2765 Smørum

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgning med relevante bilag mærket Ànsøgning`sendes til 7185fortrolig@sogn.dk eller til Ledøje-Smørum Menighedsråd, Flodvej 73E, 2765 Smørum.

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest den 15.juli 2021 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler og prøvespil foregår i Smørum kirke og forventes i uge 30/31.

Der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Du er velkommen til at henvende dig til organist Ole Schousboe tlf. 27201872 ( ferie uge 26-29 ) eller Formand Poul Sørensen tlf. 21310730 eller kontaktperson Susanne S. Hansen tlf. 28225711.

Du kan se mere om Ledøje Smørum Sogne og vores aktiviteter på hjemmesiden www.lskirker.dk

Vi ser dig gerne som en fast del af dagligdagen.