Smørum Kirke. Kirkevangen 2, Smørumovre, 2765 Smørum
Se Smørum Kirke på Google Maps her

Ledøje og Smørum kirker er med i samarbejdet omkring Vejkirker og andre åbne kirker. Kontakt graverne på tlf. 4497 1733 for at aftale nærmere, inden I besøger kirken.
 

Vedtægt for Smørum Kirkegård
Valg af gravsted
Takstblad

I det følgende kan man læse en del af Smørum Kirkes historie.
Der er udgivet en lille bog om Smørum Kirke med yderligere information.
Den kan læses her (6 MB), men kan også købes i
Smørum Kirke og på Kirkekontoret til 25. kr. pr. stk.