Smørum Kirkes Ungdomskor optager piger og drenge i alderen 13 – 18 år, dog skal drengenes stemmer ikke være gået i overgang.

  • Koret øver hver onsdag eftermiddag kl. 16.00 – 18.00 i Konfirmandhuset og medvirker ved de fleste gudstjenester i Smørum Kirke
  • Døren er åben fra kl. 15.30 inden korprøverne, hvor du kan få en rugbrødsmad og snakke med de andre kormedlemmer.
  • Vi tager på korture og optræder også udenfor kirken.
  • Det er gratis at synge i koret.

Har du lyst til at synge i koret, skal du blot kontakte vores korleder, Heidi Buch Klemmen, og aftale nærmere – gerne via e-mail: heidibuchklemmen@lskirker.dk. Kor-Mobil: 4093 8280. Privat fastnet: 4468 8833

Der er mulighed for at være med til et par korprøver inden du skal til en lille optagelsesprøve.

Forårskoncerten 2016

Vi øver til højmesse i Den Danske Kirke i Berlin, Palmesøndag 2015

Vi synger til forårskoncert i Konfirmandhuset 2015