Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledøje Kirke og Kirkegård

Ledøje Kirke, Kirkevej 6, Ledøje, 2765 Smørum
Se Ledøje Kirke på Google Maps her

Ledøje Kirke er vejkirke og er normalt åben hver dag 8-16, dog ikke pt grundet corona.

Vedtægter for Ledøje Kirkegård
Valg af gravsted 2021 her finder du også takster for erhvervelse, fornyelse samt årets gang på kirkegården.
Takstblad
Takster for fornyelse 2021

Ledøje kirke er et af vore mærkeligste middelalderlige arkitekturminder. Kirken er rejst som privatkapel for en stormand og bygget op i to næsten ens etager, der hver for sig udgør en komplet kirke med særlige alterrum. Dette er helt enestående i Danmark og sjældent uden for landets grænser.

Forbilledet er sandsynligvis hentet i middelalderens tyske kejserrige, hvor der findes flere dobbeltkirker. Godehard-kapellet ved domkirken i Mainz har f.eks. mange fælles træk med Ledøje kirke.
Kirken består af et romansk kor og skib fra omkring 1225, og tårnet blev rejst omkring 1500. Kirken var i flere århundreder under Københavns Universitet, men den overgik til selveje 1. oktober 1934.

Kirkebygningen er placeret påfaldende tæt ved den vestlige kirkegårdsmur. Og det er ikke tilfældigt. Lige op ad denne mur lå en stor herregård i middelalderen. (Det nuværende "Brydegårdene" må have afløst dette middelalderlige herresæde). Kirken og herregården har ikke været direkte sammenbyggede. De har derimod været knyttet tæt til hinanden, idet en overdækket gang har ført over til kirken. Der har ikke været direkte adgang fra herregården til "herskabskirken" ( i øverste etage, som det kendes fra udenlandske dobbeltkirker/borgkapeller). Ledøjes overkirke har kun været tilgængelig ad en vindeltrappe fra underkirken.

Overkirken synes at være blevet opgivet sent i middelalderen. Dette står sikkert i forbindelse med opførelsen af tårnet. Der blev taget så meget af kirkemurene, at de fik samme højde som andre landsbykirker.

Det simple trappehus af munkesten på kirkens nordside er en sen middelalderlig tilføjelse.

I 1865 fremstod Ledøje kirke som en hvidkalket kirke. Men samme år blev hvidtningen skrabet af murene, og de røde munkesten kom atter frem i dagslyset. I korgavlen er der bevaret rester af tre tynde kridtstensbånd.

Kirkens nuværende udseende bliver helt domineret af den store istandsættelse, der fandt sted i årene 1887-92 under arkitekt H.B. Storcks ledelse. H.B. Storck satte sig som mål at genskabe den sjældne dobbeltkirke. Såvel murene som tårnet blev forhøjet. Tårnet blev alene 4,90 m højere. Skibet blev udstyret med seks vinduer i hver langside, fordelt med tre i hvert stokværk. Korets langsider fik hver to vinduer, et i hvert stokværk. Der blev skabt en åbning mellem de to kirkerum, og overkirken blev indrettet, så den i plan, opbygning og målforhold ret nøje svarede til underkirken. Også vindeltrappen i skibets sydvestlige hjørne blev rekonstrueret ved denne lejlighed.

 

Det indre af underkirken gennemgik også en omfattende istandsættelse. Hver eneste sten i skibets vægge blev fornyet med regelmæssigt tildannede kridtkvadre. Det eneste oprindelige er nu hvælvene og de fire søjler, som bærer dem. Før restaureringen var det kun østvæggen, der var beklædt med kridt, medens de tre øvrige vægge var af munkesten. I koret blev kor-hvælvet restaureret på grundlag af sikre spor, og væggene blev ligeledes beklædt med kridtkvadre. Det gælder dog ikke dele af østvæggen og østvinduets inderparti, der står med de oprindelige sten.
Formålet med restaureringen af Ledøje kirke var at gengive menigheden en kirke, og at gengive den gamle dobbeltkirkes oprindelige form. Det var en både omfattende og kostbar opgave. Selv om man kan diskutere det færdige resultat med hensyn til enkelte detaljer, er der alligevel ingen tvivl om, at kirken i dag står både som et enestående og som et af de mest særprægede mindesmærker i Norden om middelalderens kirkelige bygningskunst.

 

 

 

 

 


Ledøje kirkes orgel

Knud Olsen byggede i 1889 et 5-stemmers orgel til kirken. Orgelhus og facade blev tegnet af Storck, ikke helt uden påvirkning fra ældre orgelarkitektur, og op-stillet i et hjørne af overkirken. Da Knud Olsens orgel efterhånden blev mere og mere brøstfældigt bl.a. på grund af utætheder forårsaget af udtørring af træ-værket, stod man for et par år siden over for spørgsmålet om anskaffelse af et nyt orgel. Udgangspunktet var menighedsrådets berettigede ønske om et større instrument, som musikalsk kunne yde lidt mere end til dagen og vejen. Samtidig var man i realiteten bundet af Storcks lille orgelhus med spillebord. anbragt på siden, som netop i denne kirke næppe kunne erstattes af et nyt større, uden at det ville føles som uheldigt indgreb i interiøret. 
Jensen & Thomsen Orgelbyggeri gik med interesse til opgaven, som i sagens natur krævede løsningen af adskillige problemer først og fremmest af pladsmæssig art. I 1975 blev det nye 13-stemmers orgel på to manualværker og pedal taget i brug.

Hovedværk (øverste manual):
Fugara 8', Traversfløjte 8', Gedakt 8', Principal 4', Spidsfløjte 4', Oktav 2', Waldfløjte 2', Quint 1 1/3'

Positiv (nederste manual.)
Trægedakt 8', Rørfløjte 4', Sivfløjte 1', Krumhorn 8'

Pedal
Subbas16'