Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Historisk overblik

Da man på Isøre tinge havde vedtaget at indføre kristendommen i Smørum, samlede man sten på markerne til kirkebyggeri, udvalgte sig en grund på en høj mellem Hove og Smørumovre og gik i gang, men hvad man byggede om dagen, rev troldene ned om natten, fortæller sagnet. Man flyttede så til den plads, hvor Smørum kirke i dag ligger.

Smørum kirke tidsfæstes til år 1170. Det er en romansk (rundbue) kirke. Tårnet er bygget i 1396.
Der er bygget til flere gange og forandret meget. I 1663 oprettes godset Edelgave. Godsejeren får et stolestade i kirken, som nedlægges igen i 1800-tallet, hvor kirken får sit nuværende udseende.
I 1934 overgår kirken til selveje, efter i 400 år at have været ejet af Københavns Universitet.

 

  Årstallet 1636 på østgavlen er sat op i forbindelse med en reparation af østgavlen, hvorved den blandt andet får takkede gavle, men det har intet med en tilbygning at gøre.

Byggematerialerne er kamp- og munkesten, faksekalk, skånsk sandsten og limsten. Senere tilføjelser og ændringer fremtræder tydeligt ved skiftende materialer.
Taget er af bly.

Et gammelt sagn fortæller, at tårnet er bygget af nedrivningsmaterialer fra Ledøje kirkes borg.