Konfirmation 2020 - Fjernundervisning

Fjernundervisning 5

Her kommer ugens hjemmeopgaver til Boesagerkonfirmander. Se filmene i nedenstående link og besvar følgende spørgsmål til jeres præst:
 
Hvad har du gjort dig af tanker i forbindelse med din konfirmation?
 
 • Hvorfor har du valgt at du skal konfirmeres?
 • Har du været i tvivl om, hvorvidt du skulle konfirmeres - og hvis du har, hvad har du tænkt?
 • hvad er det vigtiste for dig ved konfirmationen, og hvorfor?
 
 
 
Jeg håber, at I alle har det godt!
Bedste hilseenr, Louise
Mit livs konfirmation 1:2 | Filmcentralen – Filminstituttets streamingsite
FILMCENTRALEN.DK
Mit livs konfirmation 1:2 | Filmcentralen – Filminstituttets streamingsite
Konfirmationstiden er et godt tidspunkt at standse op, se sig tilbage og reflektere over, hvem man er.
 

Fjernundervisning 4 om dåben.

Lige lidt indledende vejledning:
Det er vigtigt, at du læser teksterne og laver alle opgaverne, men det behøver ikke at være på en gang. I kan svare over 2 gange.
 • Husk at skrive opgavetallet på svarene.
 • Du skal bruge følgende hjemmeside til at løse opgaverne:
 • Du skal sende svarene til din præst på mail.
God fornøjelse.
Pia
Dåben – en identitet af mange

Viden om dåben

Hvem er du? Det er et stort spørgsmål. For vi mennesker er jo ikke kun en ting. Vi er både vores forældres børn, vores søskendes søskende, vores lærers elev, vores kammeraters ven og mange andre ting. Vi er jo også vilde med tennis eller udspring, dygtige i skolen eller klassens klovn, dansker eller amerikaner eller måske begge dele.
Dåben kan man sammenligne med et statsborgerskab. Da du blev født, blev du automatisk statsborger i et land, det var ikke noget du selv tog stilling til. Statsborgerskab i et land giver dig borgerrettigheder og et hjemland. Hvis vi er blevet døbt som små, havde vi heller ikke lov til at bestemme om vi vil døbes. Men vi fik heller ikke lov til at bestemme om vi ville hedde Julie, Amanda eller Mads eller om vi ville bo i USA eller Danmark. Med dåben har vi fået et statsborgerskab i Guds rige og det giver os rettigheder som Guds børn. Heldigvis!
 • Dåben er Guds ja til dig – da du blev døbt sagde Gud ”Jeg elsker dig og vil være med dig alle dage indtil verdens ende.”
 • Dåben er et sakramente ligesom nadveren. Det vil sige at det er en synligt handling (du får vand i håret) på en usynlig handling (du modtager Helligånden)
 • Dåben er en gave og som alle andre gaver skal du tage imod den og pakke den ud for at få glæde af den.
 • Der er ingen betingelser for gaven. Du skal ikke være særlig from, særlig god, særlig smuk, særlig klog eller særlig artig for at blive døbt. Du skal bare være dig. Og det er noget helt særligt!
 • Du blev døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. For Faderen elsker dig, Jesus frelser dig og Helligånden hjælper dig.
 • Man kan blive døbt som baby, men kan også blive døbt som 100-årig. Det betyder ikke noget for under alle omstændigheder er det Guds gave.
 • I konfirmationen gentager Gud sit ja til den døbte. Det er derfor man skal være døbt for at blive konfirmeret.
 • Når man bliver døbt bliver man Guds barn. Det vil sige man kan kalde Gud for far. Det er derfor vi begynder fadervor med ”Fader vor” altså henvender os til ”vores” far.
Bibelhistorier
Læs om Jesu dåb:
Således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder. Johannes gik klædt i kamelhår og havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vildhonning. Og han prædikede: »Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden.«
I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges og Ånden dale ned over sig som en due; og der lød en røst fra himlene: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!«
Straks efter drev Ånden ham ud i ørkenen. Og i fyrre dage var han i ørkenen og blev fristet af Satan; han levede blandt de vilde dyr, og englene sørgede for ham. (Markusevangeliet kapitel 1)
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. (Markus kapitel 10)

? Spørgsmål til bibelhistorien

1. Hvem er Johannes Døberen?
2. Hvad fortæller Johannes Døberen folk?
3. Bliver Jesus døbt? Hvis ja, af hvem?
4. Hvad siger Jesus det betyder at blive døbt?
5. Hvordan tager Jesus’ tilhængere imod dem, som gerne vil have deres børn døbt?

Slå op i bibelen

Gå ind på www.bibelselskabet.dkog lav de to opgaver nedenfor – det er tekststykkerne fra biblen som man læser hver gang man døber børn:
6. Hvad står der i Markusevangeliet kapitel 10 vers 13-16?
7. Hvor står det her tekststykke?
”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine diciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

Diskussion om at døbe

I alle kristne kirker døber man. Men man kan kun blive døbt en gang i sit liv. I nogen kirker døber man spædbørn og i nogen kirker døber man voksne.
Prøv at læse argumenterne for og imod barnedåb.
Man skal døbes som barn, fordi
o Så ved barnet, hvor det hører til
o Tro på Gud er som at være et barn overfor Gud
o Understreget at tro er en gave fra Gud
o Viser at Gud tager imod os uden betingelser
o De allersvageste kan blive døbt uden at skulle præstere noget
Man skal døbes som voksen, fordi
o Dåb er noget man skal beslutte selv
o Kun voksne kan tro meningsfuldt på Gud
o Ellers bliver mennesker ligeglade med Gud
o Barnedåb får mennesker til at glemme at Gud kræver noget af os
o Man skal forstå, hvad det handler om når man bliver døbt
8. Hvad synes du? Hvilke argumenter giver god mening?
Hvis du er blevet døbt, så prøv at få din mor eller far til at fortælle om din dåb.
9. Hvilken kirke blev du døbt i?
10. Hvorfor blev du døbt?
11. Hvem er dine faddere/gudmor/gudfar?
12. Hvem var ellers med til din dåb?
13. Hvad lavede I efter dåben i kirken?
Eller
14. Hvis du ikke er blevet døbt, så prøv at få din mor eller far til at fortælle, hvorfor du ikke blev døbt?
Bibel online | Bibelselskabet
BIBELSELSKABET.DK
Bibel online | Bibelselskabet
Bibelen online Første Mosebog Kapitel 1 Verdens skabelse I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset...
 

 

Fjernundervisning 3

 
Kære konfirmander og forældre fra Boesager.
Jeg er, som mine konfirmander ved, virkelig glad for Bible Project. Det laver rigtig gode animerede videoer - og de har en Podcast, som er fantastisk, hvis nogle virkelig vil nørde igennem.
Nå, men og det er her da en virkeligt godt tidspunkt at udsætte jer alle sammen for deres genialitet. Da det er mig der finder på undervisningen idag.
Opgaven denne tirsdag og frem til næste tirsdag er at se videoerne om Lukasevangeliet. Så tag en kop kakao, cola, kaffe, hvad ved jeg, og sæt jer til rette og se film som undervisning.
Det er 5 videoer, der løber hele Lukasevangeliet igennem. Jeg skærer det lige ud i pap. Se, og i denne rækkefølge
Luke Ch 3-9
 
Fordi det snart er påske skal i se
Luke Ch 19-23 Luke Ch 24 to gange igennem, da videoerne her handler, om det der skete i påsken.
Hver video tager ca 5 minutter og i har en uge til det, så jeg tror, I kan finde tid til det.
Spørgsmålene som i skal svare på og sende til jeres præst er:
 
Hvordan reagerer Maria på at hun skal føde Jesus
Hvad betyder "Jesus"
Hvor bliver spædbarnet Jesus lagt? (Luke Ch 1-2)
Hvem er Jesus' fætter i Jordan floden? (Luke Ch 1-2)
Hvor mange bliver korsfæstet samtidig med Jesus?
Kan i gætte ud fra Luke Ch 19-23 hvad det er vi fejrer/genfortæller Palmesøndag?
Kan i gætte ud fra Luke Ch 19-23 hvad det er vi fejrer/genfortæller Skærtorsdag
Kan i gætte ud fra Luke Ch 19-23 hvad det er vi fejrer/genfortæller Langfredag
Kan i gætte ud fra Luke Ch 19-23 og Luke Ch 24 hvad det er vi fejrer/genfortæller påskesøndag?
Skriv med dine egne ord hvad det betyder, hvis Jesus opstod fra de døde
 
Videoerne er på engelsk, men det i gør, er, at I sætter undertekster på og går ind i "Settings" og "Subtitles" ruller helt ned til Auto-translate og trykker dansk. Det er rimeligt oversat. Hvis i er gode til engelsk kan I droppe auto-translate og bare tage engelske undertekster. men brug undertekster så forstår i mere
 
BIBLEPROJECT.COM
 
The first four books of the New Testament, the Gospels, show us the life and teachings of Jesus Christ while providing evidence that He is the Son of God and the Messiah.
 

Fjernundervisning 2

Kære alle
 
Her kommer ugens næste hjemmeopgaver. I skal besvare inden mandag, og sende jeres svar til jeres præst på mail. Det er stadig alle konfirmander fra Boesager, der skal lave opgaverne. Det er vigtig, at I laver dem, så vi kan sikre at I har fulgt undervisningen, og dermed kan konfirmere jer.
 
Opgaverne er:
 

1. Læs eller lyt til denne novelle

Besvar følgende spørgsmål:
Hvad får Julius til at gå, selvom han er bange?
Hvad er det for en forbindelse, der stadig er på tværs af døden?
Hvordan kunne novellen hænge sammen med Jesu opstandelse?
Er der noget, der undrer dig?
 
 
Vælg det citat, du kunne tænke dig at gå med i lommen, hvis du selv skulle gå igennem en mørk skov eller en mørk periode i dit liv
 
3. Lav nu en billedserie om lys og mørke og send den som pdf til din præst.
 
God arbejdslyst
 
 

Fjernundervisning 1

Kære Konfirmander.

Her er fjernundervisning, da vi ikke kan være sammen i denne tid. I stedet vil jeg give jer lidt at lave derhjemme. I dag handler det om lignelser – de fortællinger Jesus fortalte sine disciple. De handler om noget vi kender og samtidig handler de om Gud og os. Der er 4 lignelser vi skal have om.

 

Opgave 1

Først lignelsen om sædemanden. Her er et link til en lille tegnefilm om det. I skal se lignelsen OG læse teksten i biblen. Jeg lægger teksten ind her også. Når I har både læst teksten og set tegnefilmen har jeg følgende spørgsmål til jer, som jeg vil bede jer sende svarene på til pka@km.dk. I dag er der 3 film og dermed også 3 små tekster og spørgsmål til hver film/bibeltekst.

1. Hvad er de små korn et billede på?

2. Kan I selv finde eksempler på, hvad det betyder at bære frugt, når man er et menneske? Se tegnefilm 

Lignelsen om sædemanden i Markusevangeliet kapitel 4.

Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem:

»Hør her! En sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar tredive og noget tres og noget hundrede fold.« Og han sagde: »Den, der har ører at høre med, skal høre!«

Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: »Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse.«

Og han sagde til dem: »Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede fold.«

 

Opgave 2
Lignelsen om den barmhjertige samaritaner i Lukasevangeliet kapitel 10

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner

Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?« Manden svarede: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.« Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.« Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?« Jesus svarede og sagde: »En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«

Link til tegnefilm 

Oplysninger: En samaritaner var en fremmed i Israel og de havde en anden tro end den jødiske. Levitten derimod er en agtet borger, der ofte gjorde tjeneste ved templet i Jerusalem, altså en slags kirketjener.

Spørgsmål

1. Hvad betyder ”din næste”?

2. Handler det bud, som Jesus taler om, om følelser, når han siger ”du skal elske din næste som dig selv”?

3. Hvad synes du om, at kirketjeneren (levitten) og præsten går forbi ham, der er overfaldet?

4. Ville du selv hjælpe et menneske, hvis de er faldet og ligger på gaden?

5. Hvorfor mon Jesus fortæller denne historie?

6. Hvad har tro på Gud med vores opførsel at gøre?

 

Opgave 3

Den tredje lignelse er om Det fortabte får. Den står i Lukas evangeliet kapitel 15 sammen med lignelsen om den tabte mønt.

Link til film

Lignelsen om det mistede får og om den tabte mønt

Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen

med dem.« Men han fortalte dem denne lignelse: »Hvis en af jer har hundrede får og mister ét af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.

Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig.«

Spørgsmål til lignelsen om det fortabte får:

1. Hvem tror i fårehyrden er et eksempel på?

2. Handler det om at fare vild – som i at man ikke kan finde vej?

3. Hvis lignelser handler om Gud og os mennesker, hvad betyder det så at være væk fra Gud? Prøv om du kan finde et eksempel

4. Hvad er en synder?