Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vi søger ny organist

Er du vores nye organist og korleder?

 

En stilling som organist ved Ledøje og Smørum Kirker i Ledøje-Smørum Pastorat er ledig pr. 1. februar 2022.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Du skal i samarbejde med vores anden organist og de øvrige medarbejdere understøtte menighedsrådets vision om et aktivt musikliv i sognene og varetage følgende opgaver:

Spille til gudstjenester i vore kirker og institutioner, samt til kirkelige handlinger og      arrangementer i Ledøje-Smørum Sogne. Der afholdes gudstjenester i begge kirker hver uge, men da vi kører forskudte tjenester, betyder det, at  man ikke nødvendigvis har tjeneste hver weekend.

  • Understøtte og videreudvikle et aktivt musikliv i sognene
  • Være med til at varetage sognenes korarbejde sammen med vores anden organist
  • Indgå i afløsningsordning med vores anden organist.
  • Medvirke ved konfirmandundervisning og andre aktiviteter i sognene f. eks. koncerter og sangaftener.

Ledøje og Smørum kirker ligger i Egedal Kommune og er den del af Frederikssund Provsti. Egedal kommune er en kommune i stor udvikling med mange nye tilflyttere.

Smørum Kirke er en middelalderkirke fra ca. 1170. Ledøje Kirke er bygget ca. 1250 og er i to etager og dermed den eneste kirke i landet, hvor man kan holde gudstjeneste i både over- og underkirken. Orglet i Smørum Kirke er bygget til kirken i 1989 af Poul-Gerhard Andersens Orgelbyggeri (i dag: P. G. Andersen & Bruhn). Efter ombygning i 2020 ved samme firma har orglet nu 16 registre fordelt på to manualer og pedalværk. Orglet i Ledøje Kirke blev leveret i 1975 af Jensen & Thomsen Orgelbyggeri og har 13 registre fordelt på ligeledes to manualer og pedalværk.

 

Vi forventer, at du:

  • Har sans for liturgi og lader musikken understøtte kirkens forkyndelse og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger, samt mange andre aktiviteter , hvor musikken spiller en vigtig rolle.
  • Mestrer både klassiske og rytmiske genre. Vi har indkøbt elektrisk orgel og klaverer til at understøtte musikken.
  • Vi søger en organist, som vil være med til at genskabe vore kor efter Corona-nedlukningen og du skal derfor være åben for undervisning af både børn, unge og voksne.
  • Er interesseret i at drive og udvikle det musikalske liv med kollegaer, frivillige og menighedsrådet.

Der er i stillingen pligt til at gøre tjeneste ved begge kirker i sognene, Konfirmandhuset (vores sognegård) og på Plejehjemmet Porsebakken.

Konfirmandhuset er omdrejningspunket for mange aktiviteter i pastoratet.

***

Ansættelse sker ved Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd beliggende Flodvej 73 E, 2765 Smørum

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansøgning med relevante bilag mærket Ànsøgning`sendes til 7185fortrolig@sogn.dk eller til Ledøje-Smørum Menighedsråd, Flodvej 73E, 2765 Smørum.

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest den 21. november 2021 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler og prøvespil foregår i Smørum kirke den 30.november 2021.

Der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Du er velkommen til at henvende dig til organist Ole Schousboe tlf. 27201872 ( ferie uge 26-29 ) eller Formand Poul Sørensen tlf. 21310730 eller kontaktperson Susanne S. Hansen tlf. 28225711.

Du kan se mere om Ledøje Smørum Sogne og vores aktiviteter på hjemmesiden www.lskirker.dk

Vi ser dig gerne som en fast del af dagligdagen.