Undervisningen

Søagerskolen og Balsmoseskolen - fra skolestart til jul

  • Søagerskolen: Hver tirsdag fra 14.30 - 16.00, før jul
  • Balsmoseskolen: Hver torsdag fra 14.30 - 16.00, før jul
  • Efter jul mødes vi to hele dage inden konfirmationerne

Boesagerskolen - efter jul

  • Før jul: to hele dage
  • Efter jul: Tirsdage 14.15 - 15.45 og torsdage 14.15 - 15.45
  • Første gang: tirsdag den 5. januar

Du skal både følge undervisningen og have 8 godkendte kirkegange for at blive konfirmeret.

Nyhedsbreve og Facebook

I vil gennem året få tilsendt nyhedsbreve via e-mail. Nyhedsbrevene er konfirmandforældrenes mulighed for at holde sig orienteret om hvad vi laver i undervisningen, samt en mulighed for underviserne at oplyse om kommende arrangementer og ændringer.

På Facebook opretter vi en gruppe, hvor der også vil være nyheder, praktisk info, fotos fra undervisningen, relevante musikvideoer osv.

Du kan allerede nu komme med i gruppen: Konfirmation 2019 Ledøje-Smørum

Kirkegang mindst én gang om måneden

Alle konfirmander skal gå i kirke mindst én gang om måneden i forberedelsestiden. Samlet skal du deltage i mindst otte gudstjenester. Deltagelse i dåbsgudstjeneste, bryllup eller begravelse tæller ikke. Du må gerne være forud med din kirkegang, men ikke bagud.

Som konfirmand skal du udfylde et kirkegangsblad i forbindelse med gudstjenesten. Dette kirkegangsblad skal efter gudstjenesten underskrives af præsten eller en anden af kirkens personale. Derefter afleveres bladet til din konfirmationslærer ved den følgende time. Kirkegangsbladet fås af graveren i våbenhuset.

Du kan se tidspunkter for gudstjenesterne i Ledøje og Smørum kirker her. Du er også velkommen til at gå i kirke andre steder. Husk da at få præstens autograf på et kirkeblad eller lignende som bevis på, at du har været i kirke.

Obligatoriske gudstjenester

Én gudstjeneste i løbet af julen.

Én gudstjeneste i løbet af påsken.