Siden oktober har Ledøje Kirke været åben alle ugens dage 8-16. 1. februar følger Smørum Kirke efter - den vil stå åben tirsdag-fredag kl. 8-15.

 

Papirklip

Elever fra Egedal Musikskole ved lærer Inger Bach Eibye udstiller i en del af Konfirmandhuset dec-jan 2019/20.

 

Konstitueret sognepræst

Under sognepræst Edith Thingstrups orlov 15. januar - 30. juni 2020 er sognepræst Pia Krogh Albrechtsen konstitueret i stillingen. Se kontaktinformation.
Pia Krogh Albrechtsen indsættes ved højmessen søndag den 26. januar kl. 10.30 i Smørum Kirke. Højmessen i Ledøje Kirke samme tid aflyses

 

 

Tirsdagsspisning

starter igen tirsdag den 21. januar kl. 17.30 i Konfirmandhuset. Pris kr. 20 pr. person, kr. 50 for en familie.
Alle er velkomne.

 

Babysalmesang med åben café

for babyer og deres forældre mandag kl. 10-12 i Konfirmandhuset, 1. gang den 3. februar. Undervejs spiller og synger vi med organisten.
Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.
Evt. yderligere oplysninger på Kirkekontoret, 4465 1179.

 

Om salmer

Erik Norman Svendsen, tidligere biskop og kgl. konfessionarius fortæller om sit forhold til salmer torsdag den 6. februar kl. 19 i Konfirmandhuset. Gratis adgang.
Dette er den første af tre aftener om salmer. Ved de næste to arrangementer kommer salmedigterne Lisbeth Smedegård (5. marts) og Hans Anker Jørgensen (2. april).

 

Ændring i gudstjenester

I pastoratet har der hidtil været højmesse kl. 10.30 om søndagen, både i Ledøje og Smørum Kirke.
Den 1. marts ændres dette i en forsøgsperiode, således at der er højmesse i den ene kirke kl. 9 og i den anden kl. 10.30. Der kan ikke være dåb ved højmessen kl. 9 og én dåb ved højmessen kl. 10.30, og det vil blive annonceret at der er dåb. Se tidspunkter for gudstjenesterne under Kommende gudstjenester til højre på denne side.
Evt. flere oplysninger om forsøget hos formand Poul Sørensen, 2131 0730.