Påskegudstjenester fra Smørum Kirke på nettet

Påskens gudstjenester plejer under normale omstændigheder at blive besøgt af mange kirkegængere. Men det er desværre ikke normalt i øjeblikket. Under Covid-19 må vi ”lave kirke” på en utraditionel måde. Heldigvis kan vi tage de digitale medier i anvendelse, så vi kan sidde hjemme i vore stuer og følge påskens gudstjenester.

Vi har valgt at få professionel hjælp fra en lokal fotograf og lydmand til at optage gudstjenster fra Smørum kirke. Der bliver så også mulighed for at se den nyligt istandsatte kirke.

Vore fire præster, organist Ole Schousboe og kirkesanger Merete Sand medvirker i påskens gudstjenester, som bliver lagt her på hjemmesiden og på Facebook.

Skærtorsdag kl.10.30
Langfredag    kl.10.30
Påskedag       kl.10.30 
2. Påskedag   kl.10.30

Vi håber, at rigtig mange vil tage godt imod optagelserne og synge med på salmerne derhjemmefra.
I Smørum passer vi også på hinanden.
Rigtig god påske til menigheden i Ledøje-Smørum Sogne

Venlig hilsen
Poul Sørensen
formand for
Ledøje Smørum Menighedsråd

PS. Gudstjenesten Palmesøndag vil ikke blive videooptaget, men man vil kunne lytte til og læse prædikenen.

 

Præstetanker

Onsdag den 1. april ved sognepræst Mads Weng

Jeg er ikke overrasket over, at folk anklager Gud for Corona.
For hvordan er det lige, at Gud kan være almægtig og god, når der er ondskab som eks. Coronavirus i verden?

Det virker som et vigtigt spørgsmål at kunne svare på. Og det mener jeg det er.

Læs Præstetankerne om Guds vilje og Corona-virussen

 

Mandag den 30. marts ved sognepræst Pia Krogh Albrechtsen

Paulus skriver i sit andet brev til menigheden i Korinth:
Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt. 2. Kor.4,16 – 18.
Det usynlige er det der betyder mest i et menneskes liv: kærlighed, gode venskaber, tætte bånd til familien, omsorg. Alligevel er vi meget optagne af det der kan ses: vores tøj, udseende, hus og hjem og biler m.m. I en tid hvor ingenting er som det plejer at være, da er det vigtigt at holde fast i de værdier vi har. Holde fast i at det er det usynlige der er det vigtigste. Det er meget hårdt at være alene i sit hjem uden daglig kontakt og nærhed for den som bor alene. Det er også hårdt at være mange i et hjem der ikke er beregnet på at alle skal arbejde, gå i skole og være sammen 24 timer i døgnet. Det er svært.
Men i det store billede er det som Paulus siger: lette trængsler. Fordi det vil kun vare en tid. Vi ved, at det går over. Paulus taler også ud fra en dyb tiltro til Gud. Han er overbevist om at Gud vil hjælpe dem der tror på ham. Derfor gælder det om at holde modet oppe – hos dig selv og hos dine nærmeste. Tænk på dem der sidder alene som er dine kære og ring til dem. Og i hjemmet: når børnene skriger og alt bliver kaos: tag en dyb indånding. Prøv at gå på internettet og find en af de mange gode aktivitetsvideoer, som er lagt ud til børnefamilier. Hold modet oppe og husk at du er ikke alene i en dybere forstand: i troen på Gud er også troen på at hans kærlighed er stærkere end alt andet. Derfor er det de usynlige værdier vi skal holde fast i og øve os i at leve i: fokus på de mennesker vi holder af og fokus på at bevare de gode relationer vi har til hinanden.

 

 

fredag den 27. marts ved sognepræst Brian K. Schønberg

’Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp?’

Sådan lyder det første vers af Salme 121 i Salmernes Bog. Salmen er en såkaldt valfartssalme, som blev sunget af antikkens jøder under deres pilgrimsrejser til Jerusalem.

Fortvivlelsen der udtrykkes i salmens første vers; ’Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp?’ kan vi nikke genkende til i dag, hvor en pandemi har ramt os. Vores tilværelse, som vi kender den er vendt på hovedet, og vi står over for en uvis fremtid, hvor vi ikke ved, hvad der venter os eller hvad vi skal gøre. Vi stoler på, og følger – som vi bør og skal – de anvisninger som vi får af myndighederne, men vi føler alligevel en uro over det ukendte. Og vi mærker tydeligere end ellers tilværelsens usikkerhed.

Første vers af salmen afspejler den usikkerhed, vi som mennesker kan føle stillet over for det ukendte. For antikkens jøder var valfarten til Jerusalem forbundet med usikkerhed over for det ukendte. Det var en lang rejse til fods, hvor landevejsrøvere stod på lur, og man var i fare undervejs. For at sikre sig mod røverier rejste man sammen i grupper. Og når målet – Jerusalem - var i syne, og pilgrimmene kunne ane Templet tårne sig op over byen, sang en i gruppen; ’Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp?’ og gruppen svarede: ’Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.’

Selvom vi ikke kan færdes i grupper som pilgrimmene, men skal huske at holde afstand – for alles skyld - så vandrer vi dog alligevel sammen – vi vandrer ad samme vej: på vejen igennem krisen. Vi hjælper hinanden. Vi støtter hinanden. Vi beder for hinanden. Og når usikkerheden rammer skal vi minde hinanden om pilgrimmenes sang:

Jeg løfter mine øjne mod bjergene,
hvorfra kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren
himlens og jordens skaber.

 

Klokkerne ringer

for os alle hver aften kl. 17 fra både Ledøje og Smørum Kirke.

 

Har du brug for hjælp?

Røde Kors har etableret et hjælpenetværk, som kan hjælpe med indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning eller andre praktiske gøremål. 

Du kan få hjælp, hvis du er

  • ældre og føler dig i risiko for at blive smittet.
  • særlig udsat og derfor har valgt at gå i selvisolation.
  • mistænkt for at være smittet eller er syg af Coronavirus og derfor er i hjemmekarantæne.

Kan du svare ja til én af ovenstående, så læs mere på Røde Kors hjemmeside.
Det er også muliigt at melde sig som frivillig eller støtte Røde Kors' arbejde.

 

Konfirmationer - nye datoer

Konfirmationerne i Ledøje og Smørum Kirker i maj måned 2020 i er flyttet til september.

 

Fjernundervisning af konfirmander

Præsterne skriver:

"Kære alle

Her kommer ugens hjemmeopgaver. I skal besvare inden mandag og sende jeres svar til jeres præst på mail. Det er stadig alle konfirmander fra Boesager, der skal lave opgaverne. Det er vigtigt at I laver dem, så vi kan sikre at I har fulgt undervisningen og kan konfirmere jer."
Se hjemmeopgaverne.

 

Formanden skriver

I disse tider har vores verden fuldstændig ændret sig. Også her i Ledøje Smørum Sogne har Corona fået stor indflydelse på det kirkelige arbejde.
Konfirmandhuset er lukket. Vores 2 kirker er ligeledes lukket, men dog åbent for dåb, vielser og bisættelser dog med begrænset deltagelse. Søndagenes prædikener vil blive lagt på vores hjemmeside. Ligeledes er vore præster i gang med at forberede påskens højtid, som vi desværre ikke kan fejre sammen i vore dejlige kirker.

Vores præster kan træffes pr. telefon og mails ligesom personalet på Kirkekontoret.

De mange konfirmationer her i foråret har vi desværre også måttet aflyse og flyttet til september måned. Det beklager vi meget, men der har været stor forståelse for de ændringer vore præster har planlagt.

Fra biskopper og provster får vi løbende opdateringer om Corona og vi opfordrer alle til at rette sig efter Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger.

 

På Menighedsrådets vegne vil jeg ønske alle en god påske.
Pas på hinanden og dig selv

Poul Sørensen
Formand
Ledøje Smørum Menighedsråd