Sommeraftensang

Der er sang i den lune sommeraften i Konfirmandhuset - med organisten ved klaveret og præsten for bordenden. Der vil være en kop kaffe eller et glas undervejs.
Kom og ønsk dine yndlingssange og salmer. Alle er velkomne.
Det er onsdag aften kl. 19 i juni, juli, august og midt september.

 

Smørum Kirke skifter farve

Smørum kirke lukkes henover sommeren, mens der males stolesader, alterskranke og andet træværk. Desuden bliver der syet nye hynder samt renset og slebet gulve.

Det er mere end fem år siden, at Nationalmuseet besluttede at malerarbejdet skulle igangsættes pga. slitage. Det tager så tid at få lavet forslag og godkendt farver (se foto) i en kirke fra 1170: Konservatorer, den Kgl. Bygningsinspektør, Kirkeministeriet, Stift, Provsti og Menighedsråd har været involveret.

Nu glæder Menighedsrådet  sig til at vise resultatet frem i september måned. Mens renoveringsarbejdet pågår, er Ledøje Kirke åben for kirkelige handlinger.

 

Nye lokaler, kontorer og køkken

Så kan vi snart flytte ind i den nye del af Konfirmandhuset. Det glæder alle sig til.

I tilbygningen er der 2 lyse lokaler på ca. 45 m2, et stort depotrum i kælderen, teknik rum, 2 toiletter, et lille køkken samt opbevaringsrum. En flot glasmellemgang binder den gamle bygning sammen med det nye. 

Vi glæder os til at kunne tilbyde præster, organister og øvrige ansatte samt kor, konfirmander og de mange øvrige besøgende nogle lyse og venlige lokaler. 

Nu går vi i gang med næste fase. Vestfløjen i den gamle bygning skal renoveres, og der skal indrettes nye kontorer til præster og organister. Desuden vil der ske ombygning og udvidelse af køkkenområdet over sommeren.

Indvielsen af de nye lokaler vil ske, når hele det hele er færdig, dvs, en gang i efteråret.

Poul Sørensen
Formand Ledøje Smørum Menighedsråd.