Åbne døre - foredrag om forfulgte kristne

torsdag den 21. marts kl. 19 i Konfirmandhuset. Stella Skov, fortæller om den internationale organisations abejde i 60 lande over hele verden. Organistionen har eksisteret siden 1955.

Gratis adgang. Alle er velkomne.

 

S

Sognepræst Brian K. Schønberg holder orlov

I orlovsperioden varetager sognepræst Ida Secher, Brian Schønbergs opgaver. 
Ida Secher træffes på tlf. 2382 7202, mail is@km.dk
Fridag: Mandag

 

Økonomisk støtte til konfirmation

Har man brug for økonomisk støtte til konfirmationen, kan man sende en ansøgning til Menighedsplejen i Ledøje og Smørum. Ansøgningen skal begrundes og vedlægges i udfyldt stand.

Økonomiskema kan downloades fra hjemmesiden www.ls-kirker.dk eller hentes på kirkekontoret.

Ansøgningsfristen er mandag den 22. april.

 Ansøgningen stiles til formanden for Menighedsplejen, Lis Lauge Jacobsen, Flodvej 73 E, 2765 Smørum.

 

 

Nye lokaler, kontorer og køkken

Så kan vi snart flytte ind i den nye del af Konfirmandhuset. Det glæder alle sig meget til.

I tilbygningen er der 2 lyse lokaler på ca. 45 m2, et stort depotrum i kælderen, teknik rum, 2 toiletter, et lille køkken samt opbevaringsrum. Tilbygningen er bygget sammen med den gamle bygning aog dskilt med en flot glasmellemgang med ståltrapper til etagerne. Når udearealerne er helt færdige, bliver der direkte adgang til den nye afdeling.

Vi glæder os til at kunne tilbyde vore præster, organister og øvrige ansatte samt kor, konfirmander og øvrige besøgende i Konfirmandhuset nogle lyse og venlige lokaler. Fremadrettet vil de nye faciliteter blive anvendt til undervisning af konfirmander og kor samt til mange møder af forskellig art, som foregår i vores sogne.

Nu går vi i gang med næste fase. Vest fløjen i den  ”gamle” del, skal renoveres, og der skal indrettes nye kontorer til vore præster og organister, 

En ombygning og udvidelse af køkkenområdet forventer vi vil ske over sommeren.

Indvielsen af de nye lokaler vil ske, når hele det hele er færdig, dvs, en gang i efteråret.

Poul Sørensen
Formand Ledøje Smørum Menighedsråd.