Luciaaften onsdag den 11. december kl. 18 fejres med Ungdomskoret ledet af organist Heidi Klemmen. 
Vi gætter også julequiz, og Mads Weng læser Juleevangeliet. Der er et let måltid undervejs – og juleknas...
Alle er velkomne. Det er gratis at deltage.

 

Julekoncert med ARS NOVA

mandag den 16. december kl. 19.30 i Smørum Kirke.
Koret optræder med Thomas Tallis’ messe Puer Natus Est, som flettes sammen med julens sange fra middelalderen og fra vor egen tid. Koncerten, A Child is Born, er en rejse ind i meditationens land, et åndehul fra juleræset… 
Gratis adgang, men kom i god tid!

 

Festlig indvielse

Der var pyntet op med balloner og flag og den røde løber var lagt ud, da de godt 100 gæster mødte op fredag den 8. november ved den officielle indvielse af tilbygningen til Konfirmandhuset, nyindrettet kontorgang og et udvidet køkken.

Først var der indvielsestale, hvor om- og tilbygningen blev vist på storskærm. Herefter blev gæsterne delt op i hold til rundvisning med start i tilbygningens tre nye etager, hvor organist Ole Schousboe og kirkesanger Ingrid Ramnefjell i ét af mødelokalerne bød velkommen til fællessang. Herefter gik turen til de nyindrettede kontorer i vestfløjen af den ”gamle” bygning og et kig ind i det udvidede køkken i underetagen. Der blev udtrykt stor tilfredshed med de nye faciliteter. Mange ville glæde sig til at tage dem i brug.

I Konfirmandhusets store sal blev der serveret lækker tapas og udenfor var grillen tændt med masser af pølser. Der blev sunget og hygget. Vi havde en rigtig dejlig aften.

Efter indvielsen var der foredrag i et af de nye lokaler i tilbygningen. Anne Mette Jurgensen fra Danmission fortalte om Kirke og dialog i Cambodia.

Tak til alle medarbejdere, frivillige og gæster, som var med til at gøre aftenen festlig. Også tak til menighedsrådsmedlem Bent Ravn for det flotte maleri af Ib Keld Nielsen Roskilde, som vil blive hængt op I Konfirmandhuset.

Poul Sørensen
Formand Ledøje Smørum Menighedsråd

 

Besøg i Ledøje Kirke

Ledøje Kirke er åben for besøgende alle dage kl. 8-16, og interesserede er velkomne til at besøge kirken. Kirken er for nylig blevet præsenteret på TV2 Lorry, se videoklip.

Udover at være vej- og besøgskirke, er Ledøje Kirke også en "almindelig" kirke med gudstjenester, dåb, vielser og begravelser, og besøgende bedes respektere, at der skal være ro til dette.

Ønsker man rundvisning i kirken, kan Kirkekontoret kontaktes på 4465 1179.

Der er en lift i kirken, så gangbesværede og handicappede kan køre op i "Overkirken". Elevatoren kan dog kun åbnes af personalet, og besøgende kan henvende sig til Kirkekontoret om dette.