Medarbejdere

     

 

Kordegn
Tonie Larsen
Konfirmandhuset
Mobil 30 15 27 26
Mail kirkekontor@lskirker.dk 
Træffes mandag til fredag 9-13

 

Kirketjener
Martin Jensen
Konfirmandhus, kirker og kirkegårde
Mobil 30 15 23 62
Mail martinjensen@lskirker.dk
Fredag er fridag

 

Kirketjener
Ulf Ragn Andersen
Konfirmandhus, kirker og kirkegårde
Mobil 3015 27 28
Mail ulfragn@lskirker.dk
Mandag er fridag

  Kirkegårdsansvarlig Graver
Morten Egelund 
Ledøje og Smørum kirkegårde
Mobil 29 65 11 91
Træffes tirsdag-fredag
Mail kirkegaard@lskirker.dk
Mandag er fridag

 

Graver
Lisbeth Willemoes-Petersen
Ledøje og Smørum kirkegårde
Mobil 30 15 27 25
Træffes tirsdag-fredag
Mail kirkegaard@lskirker.dk
Mandag er fridag

 

Gravermedhjælper
Bente Møller
Ledøje og Smørum kirkegårde

 

Organist
Ole Schousboe
Mobil 30 15 27 29
Mail oleschousboekirke@gmail.com
Mandag er fridag

 

Pianist og korleder
Lars Jochimsen
Mobil 29 45 00 40
Mail pianist@lskirker.dk
Tirsdag er fridag

 

Kirkesanger
Merete Sand
Smørum Kirke
Mobil 22 51 99 45
Mail merete.sand@gmail.com
Mandag er fridag

 

Kirkesanger
Ingrid Ramnefjell
Mandag er fridag