Møderne afholdes som regel kl. 19 i menighedsrådslokalet i Konfirmandhuset, hvor intet andet er angivet. 

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er velkomne til at deltage, - dog uden tale- og stemmeret.

 

Dato Dagsorden Referat
17. januar Dagsorden Referat
7. februar Dagsorden Referat
13. marts    
24. april    
23. maj    
19. juni    
21. august    
17. september    
22. oktober    
21. november