Møderne afholdes som regel kl. 19 i menighedsrådslokalet i Konfirmandhuset, hvor intet andet er angivet. 

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er velkomne til at deltage, - dog uden tale- og stemmeret.

 

Dato Dagsorden Referat
17. januar Dagsorden Referat
7. februar Dagsorden Referat
13. marts Dagsorden Referat
24. april Dagsorden Referat
23. maj Dagsorden Referat
11. juni    
21. august    
17. september    
22. oktober    
21. november