Menighedsrådsmøder 2020

9. januar Dagsorden Referat
10. marts Dagsorden Referat
12. maj Udgået Udgået
10.juni Dagsorden Referat
13. august Dagsorden Referat
6. oktober Dagsorden Referat
12. november Dagsorden Referat