Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, der vælges af folkekirkemedlemmerne i sognet. Menighedsrådet består af frivillige samt sognets præster, der automatisk indgår i rådet.

Menighedsrådets opgave er at skabe de bedste vilkår for at evangeliet kan forkyndes og arbejde aktivt for gode forhold for den lokale folkekirke.

Vi har i Ledøje-Smørum Pastorat ét menighedsråd, da man valgte at lægge de Ledøje sogns og Smørum sogns menighedsråd sammen.

Du finder her på siden referater af tidligere møder i menighedsrådet.

Menighedsrådsmøder 2023

Som udgangspunkt afholdes vores Menighedsrådsmøder kl.18 for offentligheden. 

Dato

Dagsorden Referat
26. januar Dagsorden Referat
     
23. marts Dagsorden Referat
     
25. maj   Referat
     
31. august    
     
5. oktober    
   

 

23. november    

 

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet, jf. menighedsrådslovens § 7:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.