Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, der vælges af folkekirkemedlemmerne i sognet. Menighedsrådet består af frivillige samt sognets præster, der automatisk indgår i rådet.

Menighedsrådets opgave er at skabe de bedste vilkår for at evangeliet kan forkyndes og arbejde aktivt for gode forhold for den lokale folkekirke.

Vi har i Ledøje-Smørum Pastorat ét menighedsråd, da man valgte at lægge de Ledøje sogns og Smørum sogns menighedsråd sammen.

Du finder her på siden referater af tidligere møder i menighedsrådet.

Menighedsrådsmøder 2021

13. januar

Udgået

Udgået

10. februar

Dagsorden

Referat

17.marts

Dagsorden

Referat

15.april

Udgået

Udgået

11.maj

Dagsorden

Referat

9.juni

Dagsorden

Referat

25.august

Dagsorden

Referat

14.september

Dagsorden

Referat

11.november

Dagsorden

Referat

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet, jf. menighedsrådslovens § 7:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Menighedsrådsmøder

Der er ingen begivenheder.